امکانات مهد کودک المپیک

child (2)

جشن ها و اردو ها

  ۷/۷/۱۳۹۳: تاتر پارک لاله تاترخاله خورشید ۵/۹/۱۳۹۳: سرزمین عجایب

فعالیت های آموزشی

شیوه آموزش در مهدکودک المپیک به صورت غیرمستقیم همراه با تجربه عملی وبصورت کارگاهی است. آموزش ها شامل: واحدهای کاری، ، نقاشی، کاردستی، کلاژ، سفال، معلومات عمومی (دانستنی ها)، تقویت مهارت ها (بافت و دوخت)، تقویت حواس، بازی های آموزشی، مفاهیم ریاضی، حرکات کلاسیک ورزشی، مفاهیم دینی، ، شعرخوانی با موزیک، نمایش خلاق، نقاشی خلاق، زبان انگلیسی، بازی گروهی، ، ، مفاهیم علوم، آوا

ادامه مظلب