سرفصلهای آموزش پیش دبستان

مفاهیم ریاضی                                                                                                  مفاهیم علوم                                                                                                      آواشناسی                                                                                                         شناخت ادبیات کهن                                                                                              آموزش مفاهیم دینی                                                                                             ارزشهای زندگی                                                                                                 اطلاعات عمومی (دانستنیها)                                                                                   بازیهای خلاق.بازیهای گروهی.بازیهای سنتی                                                               بافت وخیاطی                                                                                                   کلاژوکاردستی                                                                                                  آموزش مونته سوری                                                                                           آشپزی