واحدهای آموزشی فصل زمستان

 

  • دی ماه: وسایل نقلیه، آتش و منابع حرارتی
  • بهمن ماه: حیوانات اهلی و وحشی، ایران وطن من، پزشک و پرستار و پلیس
  • اسفند ماه: پوشاک، درختکاری ومحیط زیست، نوروز و خانه تکانی