فعالیت های آموزشی

شیوه آموزش در مهدکودک المپیک به صورت غیرمستقیم همراه با تجربه عملی وبصورت کارگاهی است.

آموزش ها شامل: واحدهای کاری، ، نقاشی، کاردستی، کلاژ، سفال، معلومات عمومی (دانستنی ها)، تقویت مهارت ها (بافت و دوخت)، تقویت حواس، بازی های آموزشی، مفاهیم ریاضی، حرکات کلاسیک ورزشی، مفاهیم دینی، ، شعرخوانی با موزیک، نمایش خلاق، نقاشی خلاق، زبان انگلیسی، بازی گروهی، ، ، مفاهیم علوم، آوا شناسی، ،  ارزشها و مهارت های زندگی (شادی، صلح، احترام، مسئولیت، همکاری، راستی وسادگی، فروتنی، بردباری ودیگرپذیری، آزادی)ژیمناستیک

فعالیت های آموزشی فصل پاییز(واحد کار)
  مهرماه:*اشنایی با مهد کودک*پلیس و مقررات عبور و مرور*خانه و خانواده

بحث و گفتگو، بازیهای گروهی، کلاژ، ترسیم خطوط، نقاشی با تکنیک، کاغذ و تا، شعر و سرود، ، حافظ خوانی، اطلاعات عمومی .بازدید و مشاهده.نکات بهداشتی.نکات ایمنی و اجتماعی.زبان اموزی

مناسبتهای مهر ماه
۷مهر:روز اتش نشانی:بازدید از ایستگاه اتش نشانی

  ۱۰ مهر:عید غدیر:رنگ امیزی کپی اموزشی در مورد عید غدیر

  • ۱۶مهرروز :جهانی کودک:نقاشی روی پارچه و جشن
  • ۱۷ مهر:روز خانواده و تکریم بازنشستگان:انجام کاردستی توسط بچه ها

۲۲مهر:روز جهانی استاندارد:کلاژ علامت استاندارد
۲۳ مهر:روز عصای سفید:نقاشی و کاردستی ترکیبی توسط بچه ها