درباره ما

طی ارزیابی کشوری به عمل آمده از مهدهای کودک در چند سال متوالی تاکنون مهدکودک و آمادگی آیندگان شهر و المپیک همواره جزء بهترین مهدهای کودک تهران شناخته شده است و با ارایه خدمات متنوع به کودکان دلبندتان و همچنین جلسات ویژه آموزش جهت اولیاء محترم با آموزش کودکان عزیزشما با بهترین روش های نوین و مورد تأیید سازمان بهزیستی همواره در ارتقای تعلیم و تربیت و سلامت خانواده کوشا می باشد و جهت تعامل بیشتر اولیا و مربیان از سامانه ی الکترونیک خود بهره می برند.